1 2 3 4 5


Renault Modèle D2 Francja
 

      Renault Modèle D2 (lub Char D2) to francuski czołg średni z okresu II wojny światowej, opracowany w zakładach Renault w pierwszej połowie lat 30. XX wieku.
   
  W lipcu 1930 roku Francuskie Dowództwo Piechoty przedstawiło zainteresowanym firmom wymagania taktyczno-techniczne, dotyczące nowego lekkiego czołgu dla francuskiej piechoty. Jedyną firmą w jakiej podjęto jakiekolwiek pracę nad konstrukcją były zakłady Renault. Przy budowie prototypu, któremu nadano oznaczenie fabryczne UZ, wykorzystano wiele komponentów użytych wcześniej w modelu D1. Daleko idącym modyfikacjom został poddany tylko kadłub, natomiast produkcje wieży powierzono firmie I'Atelier de Construction de Puteaux (APX).
    Gotowy prototyp został w kwietniu 1932 roku przekazany wojsku, które przeprowadziło na nim próby poligonowe. Wstępne wyniki nie wykazały żadnych niedociągnięć konstrukcyjnych, jednakże przewaga nowego czołgu nad będącym już na wyposażeniu jednostek D-1 była niewielka. Dlatego też pod koniec 1932 roku armia złożyła zamówienie na kolejne dwa prototypy, które miały zostać wyposażone w odmienne jednostki napędowe. Rezultaty poligonowych prób porównawczych wszystkich trzech pojazdów miały mieć decydujący wpływ na wybór i postanowienie o przyjęciu do uzbrojenia i o rozpoczęciu produkcji seryjnej. W styczniu 1934 roku, mimo trwających jeszcze testów porównawczych, wojsko zamówiło 50 egzemplarzy pojazdu, któremu nadano oznaczenie czołg lekki Renault D2 i przydzielono blok numerów ewidencyjnych 2004-2053.
    Serię pięćdziesięciu maszyn dostarczano wojsku w okresie od maja 1936 roku do lutego 1937 roku. W międzyczasie w 1935 roku Francuzi zmienili klasyfikację swoich czołgów. W związku z wprowadzeniem w życie nowego programu budowy czołgu lekkiego piechoty, którego efektem było przyjęcie do uzbrojenia wozów R-35 i H-35, zaprojektowanych według odmiennie sformułowanych wymagań, czołg D-2 "awansował" z grupy czołgów lekkich do średnich. 
    W maju 1937 roku dowództwo francuskie zamówiło kolejną serię 50 egzemplarzy, jednakże kontrakt na ich dostarczenie podpisano dopiero w czerwcu 1938 roku. Nowe czołgi wyposażano w wieże APX-4 i uzbrajano w armatę długolufową SA35 (L/32) kalibru 47 mm. Pierwsze maszyny tej serii znalazły się na wyposażeniu francuskich jednostek pod koniec kwietnia 1940 roku.
    Czterdzieści pięć wozów pierwszej serii trafiło w 1937 roku do I. batalionu 507. RCC, który w dniu 3 września 1939 roku został zmobilizowany jako 19. RCC (pozostałe pięć maszyn trafiło do jednostek szkolnych). Czołgi drugiej serii wykorzystano do sformowania trzech samodzielnych kompanii: 345. RCC, 346. RCC oraz 350. RCC. Wszystkie powyższe oddziały weszły w skład 4. DCR (4. Obwodowej Dywizji Pancernej), utworzonej w dniu 15 maja 1940 roku, pod dowodztwem płk Charlesa De Gaulle'a.
    Podczas Kampanii Francuskiej czołgi średnie D2 nie spełniały należycie swojej roli, do której pierwotnie je przeznaczono - bezpośredniego wsparcia piechoty. Ich "awans" do klasy czołgów średnich sprawił, że weszły w skład jednostki, która miała prowadzić samodzielnie działania manewrowe. Do tego nie nadawały się zupełnie - głównie z racji małej prędkości i zasięgu. Na brak sukcesów w walce w znaczniej mierze wpłynął jednak rozwój sytuacji na froncie, słabe wyszkolenie załóg oraz nieprzygotowanie koncepcyjno-techniczne armii francuskiej do prowadzenia nowoczesnej wojny. Po zwieszeniu broni w czerwcu 1940 roku w ręce niemieckie dostało się przynajmniej 18 wozów D-2. Nadano im oznaczenie Pz.Kpfw.D2(f) Sd.Kfz.733(f). Prawdopodobnie używano ich w niemieckiej policji i służbach bezpieczeństwa.  
   
Bibliografia:
1. Paweł Żurkowski - "Niezasłużony awans francuski czołg średni Renault D-2", Nowa Technika Wojskowa Nr 1/2005

Pozostałe:    Opis Techniczny  -  ZdjęciaSKOMENTUJ:
 
Nick:


Wpisz komentarz:

 
   
 


Alex Milner
11:13 13.01.2017

This is an amazing post. I can agree with you that the matter you have just outlined in this article demands public attention and thus none of the details should be overlooked by the readers. I am eagerly looking forward to have more posts of this type because it has indeed interesting content. I am very happy to be part of this platform. Hiring Experts to Finish Essays: http://*.customwritingbay.ca/40-canadian-writers/1372-essay-writing17 marca 2013


Prawa Autorskie

UWAGA ! Zamieszczone na portalu zdjęcia nie należą do mnie; zostały umieszczone wyłącznie w celach edukacyjnych. Jeśli jesteś posiadaczem praw autorskich do któregoś ze zdjęć i nie życzysz sobie, aby były umieszczone na tym portalu proszę o kontakt : o2wojnie.cba.pl@op.pl

Autor: