1 2 3 4 5

Pociągi Pancerne:

     Na pociągi pancerne jako nowy środek walki zwrócono baczniejszą uwagę dopiero w pierwszych latach XX stulecia. Wprawdzie Na polach bitew wojny secesyjnej i wojny francusko-pruskiej pojawiły się uzbrojone i częściowo opancerzone pociągi lecz doświadczenia związane z ich użyciem szybko poszły w zapomnienie.
    Dojrzałe konstrukcje pociągów pancernych, pokrytych w całości stalowym pancerzem i uzbrojonych w obrotowe wieże artyleryjskie, pojawiły się dopiero podczas 
I wojny światowej. Używane były głównie przez Austro-Węgry, Niemcy i Rosję na froncie wschodnim. Na wielką skalę pociągów pancernych, w dużej mierze improwizowanych, używały wszystkie strony podczas wojny domowej w Rosji, czemu sprzyjała słabo rozwinięta sieć dróg w tamtych terenach. Podczas II wojny światowej pociągów pancernych bojowo używała Polska, Niemcy i ZSRR. Oprócz zadań bojowych, pełniły także funkcje patrolowe i policyjne.
    Niewątpliwie najbardziej zaawansowane i najnowocześniejsze konstrukcję pociągów pancernych posiadał Związek Radziecki. Wojna na Wschodzie nazywana była przez wielu "wojną o tory
". Kolej była wówczas jedynym środkiem dowozu zaopatrzenia i posiłków, nie podatnym na błoto, roztopy czy śnieg. O ile nieprzyjaciel nie uszkodził torów pociągi mogły się w krótkim czasie przemieszczać z miejsca na miejsce, atakując najbardziej zagrożone rejony kraju. 
   

Bibliografia:
1. Tadeusz Krawczyk, Janusz Odziemkowski - Polskie Pociągi Pancerne w wojnie 1939, Książka i Wiedza, 1987 
2. Maksym Kołomyjec - Sowieckie Pociągi Pancerne, Wydawnictwo Militaria, Warszawa 2008    Prawa Autorskie

UWAGA ! Zamieszczone na portalu zdjęcia nie należą do mnie; zostały umieszczone wyłącznie w celach edukacyjnych. Jeśli jesteś posiadaczem praw autorskich do któregoś ze zdjęć i nie życzysz sobie, aby były umieszczone na tym portalu proszę o kontakt : o2wojnie.cba.pl@op.pl

Autor: