1 2 3 4 5

Obozy Koncentracyjne/Zagłady/Jenieckie/Pracy:

     W latach 1933 - 1945 władze nazistowskie Rzeszy Niemieckiej zorganizowały na własnym terytorium oraz na ziemiach państw okupowanych blisko 12 tysięcy obozów i podobozów,  kierowanych najpierw przez Sturmabteilung (SA), a później przez SS, policję i Wehrmacht.
   
Pierwsze obozy koncentracyjne zostały zorganizowane w III Rzeszy w 1933 roku, a więc przed II wojną światową, na mocy „rozporządzenia wyjątkowego o ochronie narodu i państwa” z dnia 28 lutego 1933 roku. Rozporządzenie to umożliwiało m.in. zawieszenie wolności osobistej obywateli posiadających niemieckie obywatelstwo i zezwalało na aresztowanie i osadzanie bez wyroku sądowego na czas nieograniczony wszystkich osób uznawanych za wrogów państwa i narodu niemieckiego.
    Podczas 
wojny niemieccy naziści wprowadzili nowe typy obozów, zgodnie z rozszerzeniem ich roli w przeprowadzaniu założeń polityki nazistowskiej oraz konkretnych celów natury ekonomiczno-militarnej. Obozy zaczęły służyć jako miejsca przetrzymywania inteligencji krajów podbitych (w szczególności polskiej), kleru (w szczególności katolickiego), osób związanych z ruchem oporu i podziemiem, ofiar łapanek ulicznych oraz jeńców wojennych.
    Osobnym torem potoczyła się historia obozów przeznaczonych dla wymordowania milionów Żydów z całej Europy. Wraz z atakiem Niemiec na 
ZSRR specjalne szwadrony rozpoczęły akcję masowych mordów na Żydach, najpierw mężczyznach i chłopcach, potem również kobietach i dzieciach. W obliczu problemów organizacyjnych, wysokich kosztów oraz trudności psychologicznych dla katów, związanych z tak licznymi egzekucjami, już w 1941, a szerzej od 1942 roku, wybrane placówki zaczęto przygotowywać pod kątem nowej metody masowej eksterminacji. Instalowano całe systemy komór gazowych i krematoriów, które miały służyć mordowaniu i paleniu tysięcy zwłok dziennie – głównie Żydów. Zgodnie z planem zagłady Żydów (tzw. Endlösung, pl. ostateczne rozwiązanie), którego techniczne szczegóły przyjęto na Konferencji w Wansee, 20 stycznia 1942, w wyselekcjonowanych obozach prowadzono masową zagładę podbitej ludności żydowskiej. W obozach Niemcy mordowali również masowo Romów oraz Sinti.
    W miarę przybliżania się wojsk alianckich do granic Rzeszy, Niemcy próbowali zatrzeć ślady funkcjonowania obozów. W szczególności obozy zagłady rozbierali i równali z ziemią, niektóre instalacje wysadzali w powietrze. Więźniów obozów koncentracyjnych wyprowadzano w marszach śmierci. Łącznie w obozach więziono blisko 18 milionów ludzi, z czego 11 milionów zostało zabitych.Prawa Autorskie

UWAGA ! Zamieszczone na portalu zdjęcia nie należą do mnie; zostały umieszczone wyłącznie w celach edukacyjnych. Jeśli jesteś posiadaczem praw autorskich do któregoś ze zdjęć i nie życzysz sobie, aby były umieszczone na tym portalu proszę o kontakt : o2wojnie.cba.pl@op.pl

Autor: